E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3463337

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

Ośrodek powstał w ramach rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” przy udziale Gminy Miasto Włocławek i firmy budowalnej Inwest Bud Artur Stępień.

Cel: zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością oraz pomoc jego rodzinie w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka.

Do szczególnych zadań ośrodka należy:

 1. Udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka.
 2. Wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.
 3. wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom.
 4. Organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo Oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, oraz – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów. 5/ Koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze powiatu.

Formy wsparcia dla uczestników programu:

Poradnictwo

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;

Pomoc

 • wskazywanie i organizowanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej oraz innych specjalności.

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku oferuje dzieciom następujące formy pomocy: terapię logopedyczną, terapię pedagogiczną, terapię psychologiczną, Terapię Integracji Sensorycznej, zajęcia ruchowe, rehabilitację ruchową, terapię ręki, terapię surdopedagogiczną, terapię neurologopedyczną, dogoterapię, felinoterapię, socjoterapię, terapię polisensoryczną, hortiterapię, aromaterapię, chromoterapię.

Dla kogo?

 • dla dzieci głównie z powiatu włocławskiego w wieku od 0-6,
 • dla dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub zaświadczenie od lekarskie lub orzeczenie o niepełnosprawności,
 • dla dzieci, których rodziców niepokoi rozwój dziecka.

Gdzie?

Zespół Szkół nr 3 we Włocławku
ul. Nowomiejska 21
87-800 Włocławek

tel. 54. 412.10.11.

Zajęcia są bezpłatne!

Terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie!

Dokumenty do pobrania

 1. Deklaracja uczestnictwa.
 2. Formularz zgłoszeniowy.
 3. Klauzula informacyjna dla rodziców dziecka.
 4. Oświadczenie o braku opinii.
 5. Regulamin.
 6. Zaświadczenie lekarskie.
 7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.