E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3478239

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Zespołowe i indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

ZESPOŁOWE I INDYWIDUALNE ZAJĘCIA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZE

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 lat organizuje się zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze w formie zespołowej lub indywidualnej. Zajęcia odbywają się według opracowanych dla każdego uczestnika i dostosowanych do indywidualnych możliwości psychofizycznych Indywidualnych Programów Rewalidacyjno -Wychowawczych. Zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze prowadzone są zespołowo na terenie szkoły lub indywidualnie w szkole, jak i w domu ucznia.

GŁÓWNE CELE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO -WYCHOWAWCZYCH

Celem zajęć jest wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. Podczas zajęć odpowiednio ukierunkowana aktywność wychowanków sprzyja:

 1. Nauce nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika.
 2. Kształtowaniu sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika.
 3. Usprawnianiu ruchowym i psychoruchowym w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianiu orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.
 4. Wdrażaniu do osiągnięcia optymalnego poziomu samodzielności w podstawowych sferach życia.
 5. Rozwijaniu zainteresowania otoczeniem, wielozmysłowemu poznawaniu tego otoczenia, nauce rozumienia zachodzących w nim zjawisk, kształtowaniu umiejętności funkcjonowania w otoczeniu.
 6. Kształtowaniu umiejętności współżycia w grupie.
 7. Nauce celowego działania dostosowanego do wieku, możliwości i zainteresowań uczestnika oraz jego udziału w ekspresyjnej aktywności.

Zajęcia zespołowe prowadzi się w zespołach liczących od 2 do 4 uczestników zajęć. Godzina zajęć trwa 60 minut. Minimalny wymiar zajęć wynosi: 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 6 godzin dziennie –w przypadku zajęć zespołowych i 10 godzin tygodniowo, nie więcej niż 4 godziny dziennie –w przypadku zajęć indywidualnych.

Zajęcia Rewalidacyjno-Wychowawcze to jedna z ofert edukacyjnych naszej placówki Obecnie szkoła organizuje zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w 9 oddziałach oraz indywidualne zajęcia rewalidacyjno -wychowawcze, którymi objętych jest 18 dzieci. Zajęcia indywidualne odbywają się na terenie szkoły jak również w warunkach domowych. W pracy rewalidacyjno-wychowawczej wspieramy rozwój psychomotoryczny naszych wychowanków opierając się między innymi na takich metodach, technikach i formach pracy, jak metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Programy AktywnościM.Ch. Knillów, metoda stymulacji polisensorycznej, wg pór roku „Poranny Krąg” , wspomagające metody kierowania ruchem, naśladownictwo, różne formy zabaw plastycznych, m.in. metodę malowania dziesięcioma palcami, muzyczno-rytmicznych, zabaw paluszkowychi innych. Wdrażamy naszych uczniów do samodzielności na miarę ich możliwości, aby już dziś kreować ich godną przyszłość. Szkoła organizuje zajęcia specjalistyczne w zakresie:

 • terapii logopedycznej,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • dogoterapii,
 • felinoterapii (kototerapii),
 • terapii integracji sensorycznej,
 • zajęć umuzykalniających.

Nasi uczniowie korzystają z Sali Doświadczania Świata, gdzie stymulowane są wszystkie zmysły. Uczniowie sami wybierają rodzaj aktywności, który w danej chwili najbardziej zaspokaja ich potrzeby. Wspomaganie rozwoju uczniów z głęboką niepełnosprawnością wymaga od naszych oligofrenopedagogów szczególnej empatii oraz ciągłego poszukiwania odpowiednich metod, technik i form pracy. Dlatego też w pracy z dzieckiem, oprócz specjalistycznego zaopatrzenia rehabilitacyjnego często wykorzystywane są pomoce wykonane według autorskich pomysłów nauczycieli. Dostarczają one zróżnicowanych wrażeń zmysłowych, pozwalają na rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz wyzwalają spontaniczną aktywność uczniów. Uczestnictwo w zajęciach oraz udział wżyciu szkolnym sprzyjają rozwojowi emocjonalnemu, społecznemu, psychoruchowemu. Dzieci czują się bardziej radosne, a rodzice mniej osamotnieni w problemach związanych z codzienną opieką i wychowaniem. Uspołeczniamy i integrujemy naszych uczniów angażując ich w przeróżne przedsięwzięcia np. jasełka, bal karnawałowy, przedstawienia okolicznościowe. Staramy się, by czas spędzony na zajęciach był dla naszych uczestników maksymalnie wykorzystany, by prowadzona stymulacja sprawiała przyjemność i dawała pozytywne odczucia naszym podopiecznym, bo nagrodą dla nas -nauczycieli jest zawsze uśmiech dziecka.

 • 33712176_1970018819977585_7634787380662108160_n
 • 4
 • 71381798_395824431094919_3565715865280184320_n
 • 73237995_945809502448521_4667031568299065344_n
 • 74666245_575622122978117_1671590645854109696_n
 • IMG_4409
 • IMG_4414
 • IMG_5998
 • IMG_8807