E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3463356

Odwiedza nas 17 gości oraz 0 użytkowników.

Samorząd Uczniowski

W Zespole Szkół nr 3 we Włocławku działają Samorządy Uczniowskie na poziomie każdej ze szkół. Pracą samorządów kierują ich przedstawiciele wspierani przez nauczycieli – opiekunów. Celem pracy Samorządów Uczniowskich jest wzbudzanie u uczniów motywacji do wysiłku, kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie i innych, dążenie do życia w społeczeństwie w poczuciu przynależności do niego. Opiekunowie dzieci i młodzieży pragną, by ich wychowankowie nabyli nowe umiejętności przydatne w życiu codziennym tj.: organizacja czasu wolnego, planowanie działań, odkrywanie własnych predyspozycji. Poprzez uczestnictwo w życiu szkoły umocnią wiarę we własne możliwości, osiągną sukcesy, odkryją radość działania i zostaną wyposażeni w optymizm na przyszłość. Opiekunom Samorządów Uczniowskich przyświeca myśl Janusza Korczaka:

„Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil” Janusz Korczak

PLANY PRACY

Przedszkole i Szkoła Podstawowa (kl. I-III): pobierz
Szkoła Podstawowa (kl. IV-VIII): pobierz
Szkoła Branżowa I Stopnia i SPP: pobierz

Przedszkole - Szkoła Podstawowa

 

Przewodnicząca: Lidia Chojnacka, Z-ca Przewodniczącego: Adrian Chojnacki

 

 

Szkoła Podstawowa klasy IV – VIII

 Przewodniczący: Igor Gospodarski Zastępca przewodniczącego: Nicol Wieczorek

 

 Sekcja porządkowa:

Szymon Łukasik

Dominik Wieczorek

Dawid Perczyński

Natalia Brzezińska

Sekcja kulturalno – oświatowa: 

Jakub Zwoliński

Wiktor Bachórski

Nikodem Maciaszek

Nicola Lewczyńska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

p. Anna Maszkiewicz

p. Magdalena Jakubowska

p. Wiesława Siedlecka

p. Aneta Wojtasiak

  

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA, SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

Rada Samorządu Uczniowskiego Szkoły Branżowej I Stopnia, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy w roku szkolnym 2019/2020

PRZEWODNICZĄCA : Paulina Miastkowska  kl. 2ba  BSIS

Jowita  Dobrzyniak  kl. 2c BSIS

Jakub Osiński kl.2a BSIS

Wiktoria Szklarska  kl. 2 c BSIS

Sandra Iwaszko kl.1 a BSIS

Tomasz Drzewiecki kl.3a BSIS

Piotr Wenecki kl. A1 SPP

 

opiekunowie SU:

mgr Agnieszka Łukasiak – Politowska

mgr Agnieszka Łukomska

mgr Marta Pałucka - Lewandowska