E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3463332

Odwiedza nas 12 gości oraz 0 użytkowników.

Terapia logopedyczna

Podstawą zakwalifikowania ucznia na terapię logopedyczną jest analiza dokumentacji psychologiczno - pedagogicznej (przede wszystkim zalecenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej) oraz przeprowadzana przez logopedę na początku roku szkolnego diagnoza logopedyczna. Każdy uczeń jest diagnozowany pod kątem nadawania i rozumienia mowy, oceniane są także funkcje fizjologiczne aparatu mowy. Diagnoza logopedyczna w naszej szkole obejmuje także orientacyjne badanie słuchu.

Terapia logopedyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną

Obejmuje następujące sfery związane z komunikacją językową:

 • kształcenie i rozwijanie umiejętności odbioru i rozumienia nadawanych informacji
 • ćwiczenia oddechowe i głosowe
 • ćwiczenia usprawniające narządy mowy
 • terapię dyslalii - wywoływanie i utrwalanie prawidłowej wymowy głosek: w izolacji, w sylabach, w wyrazach (w nagłosie, w śródgłosie i wygłosie wyrazu, w grupach spółgłoskowych), w wyrażeniach dwuwyrazowych i w zdaniach
 • utrwalanie poznanych głosek w piśmie i podczas czytania
 • rozszerzanie biernego i czynnego słownictwa uczniów
 • doskonalenie wypowiedzi pod kątem stosowania poprawnych konstrukcji gramatycznych, fleksyjnych, wzbogacanie słownictwa o różne części mowy (przymiotniki, przysłówki, spójniki)
 • ćwiczenia słuchu fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci słuchowej
 • usprawnianie myślenia słowno-pojęciowego i przyczynowo-skutkowego
 • eliminowanie naleciałości gwarowych i nieprawidłowych nawyków.

Terapia logopedyczna uczniów z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Terapia tej grupy uczniów naszej szkoły obejmuje:

usprawnienie funkcji fizjologicznej aparatu artykulacyjnego:

 • usprawnienie narządów artykulacyjnych (masaż twarzy, zewnętrznych) i wewnętrznych narządów artykulacyjnych, bierne ćwiczenia artykulacyjne)
 • naukę gryzienia i żucia
 • naukę zbierania pokarmu z łyżki
 • usprawnienie rytmiczności oddechu poprzez masaż i ucisk na żebra

rozwijanie wokalizacji:

 • próby naśladowania samogłosek ustnych z odczuciem wibracji na krtani
 • wywoływanie artykulacji głosek dwuwargowych: p, b, m
 • próby łączenia spółgłosek i samogłosek w sensowne komunikaty

kształtowanie elementarnego rozumienia mowy:

 • słuchanie i doświadczanie wibracji głową i rękoma
 • zwiększanie pola percepcji słuchowej
 • ćwiczenia w lokalizowaniu źródła dźwięku

Terapia logopedyczna uczniów z wadami słuchu

Program terapii uczniów z wadami słuchu obejmuje:

 • ćwiczenia słuchu awerbalnego (różnicowanie dźwięków pod względem czasu trwania, głośności, źródła pochodzenia)
 • ćwiczenia słuchu werbalnego (mownego) i doskonalenie umiejętności czytania mowy z ust
 • ćwiczenia pamięci słuchowej w oparciu o materiał werbalny
 • ćwiczenia oddechowo-fonacyjne i artykulacyjne
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie artykulacyjnym wywołanie i utrwalenie głosek, które nie pojawiają się w systemie fonologicznym danego ucznia
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie leksykalnym
 • ćwiczenia wspomagające rozwój mowy w aspekcie gramatycznym

Terapia logopedyczna w naszej szkole jest realizowana podczas zajęć indywidualnych w gabinecie logopedycznym. Oprócz tradycyjnych metod w terapii wykorzystywane są elementy różnorodnych metod, min.:

 • metody werbo-tonalnej
 • metody ortofoniczno-muzycznej
 • metody psychostymulacyjnej Dyna Lingua M.S rozwijającej mowę oraz myślenie
 • metody MTG manualnego torowania głosek.
 • terapii bazalnej metody stymulacji osób głęboko, wielorako niepełnosprawnych opisanej przez A. Fröhlicha
 • metody ustno - twarzowej terapii regulacyjnej opracowanej przez C. Moralesa
 • IMG_20191029_112945
 • IMG_20191029_114530
 • IMG_5662
 • IMG_5664
 • IMG_5667
 • IMG_5825
 • IMG_6015