E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3463317

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Zajęcia umuzykalniające

„Gdzie słyszysz śpiew, tam śmiało wstąp, tam dobre serca mają. Bo ludzie źli, ach, wierzaj mi, ci nigdy nie śpiewają”

Johann Wolfgang Goethe

Zajęcia umuzykalniające to jedna z wielu form terapii w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku. Zajęcia te wdrażają dziecko do ładu i porządku, kiedy przyswaja sobie kolejność ruchów w zabawie lub tańcu. Dziecko myśli i koncentruje uwagę, pokonuje trudności, uaktywnia się, wdraża do szybkiej orientacji i decyzji. Zbiorowe zajęcia umuzykalniające wywierające korzystny wpływ na dzieci nieśmiałe. Wszystkie formy zajęć umuzykalniających kształcą wrażliwość estetyczną dziecka, wzbudzają jego zamiłowania do śpiewu, muzyki i ruchu przy muzyce. Praca indywidualna z dzieckiem stwarza możliwość wykrycia ewentualnych zadatków zdolności muzycznych, a także sprzyja przełamywaniu barier nieśmiałości czy niezręczności fizycznej. Przez zajęcia umuzykalniające dziecko zdobywa różne umiejętności: uczy się śpiewać, słuchać, poruszać się zgodnie z muzyką w zabawie, tańcu, "muzykować" na instrumentach. Oddziaływanie muzyki na dzieci niepełnosprawne przynosi także wiele korzyści z punktu widzenia rozwoju intelektualnego, angażując wysiłek w celu poznania, ucząc słyszenia i poznania. Z punktu widzenia rozwoju uczuć i wrażliwości daje ono zaspokojenie tym uczniom pewnych potrzeb życia wewnętrznego. Natomiast, z punktu widzenia wychowania zdrowotnego muzyka i ruch stanowi źródło radości, odprężenia i wyładowania energii. Muzyka stwarza szczególne warunki dla aktywności dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Pobudza apatycznych, organizuje nadruchliwych, ułatwia przełamywanie kompleksów i pokonywanie lęków. Prowadzi do silnego poczucia związku z grupą bez konieczności naginania się, kompromisów czy rezygnacji z własnego "ja". To właśnie w kontakcie z muzyką uczeń niepełnosprawny ma okazję wyrażania swoich uczuć i myśli - od krzyku, płaczu, skakania i tańczenia, kołysania się, rytmicznego chodu, nucenia, poprzez prostą piosenkę i pieśń.

CEL OGÓLNY: Dziecko poprzez muzykowanie tworzy, bawi się, rozwija swoją osobowość oraz czerpie radość z własnych działań.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozbudzanie zamiłowań do muzyki,
 • rozbudzanie zamiłowania do muzykowania indywidualnego lub zespołowego,
 • rozwijanie uzdolnień muzycznych: słuchu, poczucia rytmu,
 • nabycie przez uczniów teoretycznych i praktycznych umiejętności muzyczno-tanecznych,
 • rozwijanie harmonii i estetyki ruchów,
 • kształcenie świadomości własnego ciała,
 • budzenie i rozwijanie ekspresji artystycznej i ruchowej,
 • kształcenie wyobraźni i inwencji twórczej w zakresie czynnego muzykowania,
 • rozwijania sprawności koordynacji wzrokowo- słuchowo- ruchowej,
 • budzenie dziecięcej twórczej aktywności i radości,
 • zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu i zabawy przez dzieci,
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie,
 • tworzenie pozytywnych relacji miedzy uczniami.

FORMY UMUZYKALNIANIA

Ze względu na ograniczony rozwój dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ich aktywność muzyczna w szkole rozwija się przez realizację czterech form działalności:

 • śpiewanie piosenek,
 • grę na instrumentach perkusyjnych,
 • ruch przy muzyce,
 • słuchania muzyki

ŚPIEWANIE PIOSENEK

 • przestrzeganie prawidłowej postawy podczas śpiewu,
 • rytmiczne recytowanie słów tekstów, zagadek
 • śpiewanie piosenek ze słuchu
 • kształcenie prawidłowego oddechu i emisji głosu

GRA NA INSTRUMENTACH

 • poznanie zjawisk akustycznych tj.: tupanie, klaskanie, pstrykanie, kląskanie,
 • granie prostych akompaniamentów na instrumentach perkusyjnych,
 • muzykowanie w zespołach instrumentalnych, instrumentalno-wokalnych.

RUCH PRZY MUZYCE

 • gry i zabawy taneczne: zabawy rytmiczne, taneczne, porządkowe, orientacyjne
 • gry i zabawy ze śpiewem i gestem,
 • korelacja ruchów rąk i nóg,
 • sygnały muzyczne i reagowanie ruchem na ich zmiany,
 • realizacja ruchowa schematów rytmicznych i piosenek.

SŁUCHANIE MUZYKI

 • słuchanie muzyki mechanicznej; nagrania magnetofonowe i płytowe,
 • określanie zmian tempa, dynamiki i artykulacji,
 • rozpoznawanie brzmienia poznanych instrumentów muzycznych,
 • rozpoznawanie zjawisk akustycznych i głosów ludzkich

TWORZENIE MUZYKI

 • ekspresja własna: spontaniczna aktywna twórczość,
 • improwizacja kierowana podporządkowana dyscyplinie wybranego elementu muzycznego,
 • improwizacja muzyczna na instrumencie,
 • improwizacja ruchem do piosenek,
 • tworzenie akompaniamentów rytmicznych do wierszy, zagadek.
 • IMG_5995
 • IMG_6044
 • IMG_6046
 • IMG_6233