E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Nasz kanał na Youtube!

youtube

Ostatnio na Youtube

Wirtualne Zakończenie Roku Szkolnego 2019/2020

LOKOMOTYWA - DZIEŃ DZIECKA 2020

Kocham Cię Mamo...

Branżowa Szkoła I Stopnia

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Selfie z Flagą M

Pandemia

Nasi szkolni felinoterapeuci online ;)

Nauka zdalna - prace naszych uczniów

Radość najpiękniejszych lat w naszym wykonaniu

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3300411

Odwiedza nas 4 gości oraz 0 użytkowników.

Powiatowy Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy

 

Klub Świetlik

Klub został utworzony w ramach LSR na lata 2016-2023 LGD Miasto Włocławek, w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11. Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Dofinansowanie projektu
z EFS wynosi: 37 670 zł.

 • Klub ma swoją siedzibę w Zespole Szkół nr 3 ul. Nowomiejska 21 we Włocławku.
 • Realizacja projektu Klubu Świetlik ma na celu wspierać procesy edukacyjne, rozwijać zaburzone funkcje poprzez pomoc w nauce, kształtowanie umiejętności m.in.
  w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwoju zdolności, talentów i pasji oraz zaprezentowaniu jak w bezpieczny i ciekawy sposób spędzać czas wolny.
  • Odbiorcami klubu są dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku od 7 do zakończenia realizacji obowiązku nauki i  szkolnego
   z zastrzeżeniem, iż osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
  • Zajęcia w Klubie odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w czasie niekolidującym z obowiązkiem szkolnym. W dni wolne od zajęć szkolnych mogą odbywać się  godzinach dopołudniowych. Szczegółowy harmonogram zajęć udostępnia opiekun klubu.
  • Grupa uczestników liczyć będzie 20 osób (12K 8M) podzielona na dwie mniejsze grupy po 10 osób.
  • Klub zakłada realizację celów:
   • wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;
   • pomoc w odkryciu potencjału i predyspozycji zawodowych;
   • wzmocnienie procesu integracji ze społeczeństwem;
   • kształtowanie umiejętności w zakresie pełnienia ról społecznych, rozwój zdolności interpersonalnych i postaw prospołecznych;
   • wzmocnienie poczucia własnej wartości i dostarczenie pozytywnych wzorców zachowań;
   • zapewnienie bezpiecznych form spędzanie czasu wolnego, rozwój talentów
    i zainteresowań.
   • W ramach Klubu realizowany będzie program rówieśniczy. Program polega na organizowaniu liderów/ doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach m. in.
    • edukacyjnej - (pomoc w nauce) - uczniowie klas starszych pomagają młodszym kolegom w zrozumieniu materiału szkolnego;
    • działania o charakterze socjoterapeutycznym - (pomoc w zajęciach
     o charakterze socjoterapeutycznym) - promowaniu pozytywnych wzorców zachowań, wspieranie kolegów w pokonywaniu trudności w relacjach z innymi;
    • profilaktycznej (pomoc w akcjach profilaktycznych) - promowaniu zdrowego stylu życia, przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych;
    • mediacyjnej (pomoc w mediacjach) - rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytuacjach problemowych.

Regulamin rekrutacji do Klubu Świetlik > pobierz 
Załącznik nr 1 - FORMULARZ REKRUTACYJNY KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz
Załącznik nr 2 - FORMULARZ REKRUTACYJNY OSOBY Z OTOCZENIA KANDYDATA/KANDYDATKI PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM > pobierz 
Załącznik nr 4 - OŚWIADCZENIU OSOBY Z OTOCZENIA UCZESTNIKA PROJEKTU > pobierz
Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O STATUSIE OSOBY ZAGROŻONEJ UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM > pobierz 
REGULAMIN KLUBU ŚIETLIK > pobierz 
PROGRAM RÓWIEŚNICZY W PROJEKCIE "KLUB ŚWIETLIK" > pobierz