E-SZKOŁA ZS3 nr 3

Strefa Rodzica - dokumenty do pobrania

Statuty, regulaminy, procedury, zebrania, dzwonki itp... Więcej...

MENU OBIADOWE - stołówka szkolna

Wypożyczalnia rowerów trójkołowych i sprzętu rehabilitacyjnego

Regulamin, dokumenty, informacje... Więcej

Internat dla uczennic - POLECAMY!

Punkt konsultacyjny

Punkt konsultacyjny dla rodziców i nauczycieli. Więcej...

Jesteśmy na Facebook

Jesteśmy też tutaj!

Zespół Szkół Nr 3

ZSnr3 Zapoznaj się ze wszystkimi typami szkół, które wchodzą w skład naszej placówki.

Wsparcie

Klub Świetlik

Rehabilitacja 25Plus

Statystyki

Odsłon artykułów:
3478254

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Arterapia

Joanna Kaczorowska

Arteterapia to terapia przez sztukę. Rozumie się ją, jako terapeutyczne oddziaływanie różnych dziedzin sztuki w procesie czynnej lub biernej aktywności twórczej. Stanowi ona atrakcyjną formę spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży, wyrabia nawyki estetyczne, uczy kontaktu ze sztuką użyteczną, umacnia wiarę we własne zdolności i możliwości, kształtuje dążenie do indywidualności.

Arteterapeuta poprzez świadome działanie artystyczne pozwala na rozwiązanie wielu problemów. Wykorzystuje do celów terapeutycznych formy plastyczne, muzyczne, literackie i teatralne.

Dziecko poprzez wykonywanie rozmaitych czynności doskonali swoje umiejętności manualne i ruchowe. Terapia przez sztukę pomaga mu w poznaniu nowych sposobów widzenia, dzięki czemu może samo ocenić i interpretować nowe zjawiska pojawiające się w jego świecie. Dla dzieci z trudnościami często jest jedyna szansą na komunikację ze światem i innymi ludźmi.

Cel zajęć arteterapeutycznych:

 • Pobudzenie wszechstronnego rozwoju ucznia.
 • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień artystycznych.
 • Stwarzanie możliwości do własnych wypowiedzi za pomocą różnorodnych środków artystycznych.
 • Wyposażenie w niezbędne umiejętności plastyczne oraz wiedzę z tego zakresu.
 • Rozwijanie sprawności manualnej.
 • Podnoszenie poziomu samoakceptacji.
 • Rozładowanie negatywnych napięć, emocji i agresji.
 • Poznanie różnego rodzaju materiałów do wykorzystania w procesie tworzenia.
 • Zrozumienie istoty samodzielności i odpowiedzialności za wykonane zadanie.
 • Uaktywnienie i otwarcie się ucznia mającego problemy z nawiązywaniem kontaktów.

Dziecko poprzez udział w zajęciach:

 • wyraża swoje myśli, emocje, przeżycia w sposób społecznie akceptowany,
 • przeżywa sukces,
 • czuje się zauważone i docenione,
 • nabywa większej pewności siebie,
 • podwyższa własny poziom samooceny i samoakceptacji,
 • nawiązuje prawidłowe kontakty rówieśnicze,
 • zwiększa poziom samoświadomości (działań, zachowań) i akceptacji siebie,
 • nawiązuje prawidłowe kontakty z rówieśnikami,
 • potrafi podejmować samodzielne decyzje i odpowiadać za nie,
 • posiada umiejętność twórczego spędzania wolnego czasu,
 • jest wrażliwe na potrzeby innych,
 • potrafi pracować w grupie,
 • rozwija własną wrażliwość estetyczną.

Praca dzieci na zajęciach

 • arteterapia-1
 • arteterapia-10
 • arteterapia-2
 • arteterapia-3
 • arteterapia-4
 • arteterapia-5
 • arteterapia-6
 • arteterapia-7
 • arteterapia-8
 • arteterapia-9